Jaktbilder 2017

Wallelyckan Exxa
Ejjas och Görans första rådjur.